Ganges

Ganges är Indiens största och viktigaste flod och i och med det, eftersom Indien är ett så stort land, ett de viktigaste vattendragen i världen. Ganges föds i södra Himalaya och sträckningen, innan floden når den bengaliska viken är över 2500 kilometer. För att ge perspektiv är det värt att notera att hela 120 av Ganges bifloder är större än Rhen – Västeuropas största flod. Ganges är inte bara Ganga_Kalighat_1875viktig för ekonomin i de områden där floden breder ut sig utan den har även en central roll inom Hinduismen. Många hinduer ser i floden en levande symbol för det gudomliga och kallar floden mother ganga.

Ganges betydelse inom hindusimen

Ganges bevattnar ett av jordens tätast befolkade områden och vid dess sidor har även flera av hinduismens viktigaste städer och vallfartsorter vuxit upp. Ett par av dessa, t.ex. Varanasi, räknas som några av de platser i världen som under längst tid varit boplats åt människor. Att dö och låta sin kropp kremeras vid Ganges är ett mål för många hinduer och att bada i vattnet, hur smutsigt det än må vara, anses vara ett sätt att rena sig från karma. Att floden dyrkas som modergudinna är ganska logiskt då hon på ett uppenbart sätt är orsaken till den nordindiska högkulturen. Vill du veta mer om hur Ganges och Indien upplevs genom västerländska ögon? Läs: 1885: En missionär berättar om Indien