Kvinnosynen i Indien

Sverige ligger i framkant när det kommer till feminism och kvinnorätt, men vi har fortfarande lång väg att vandra som samhälle. I andra länder har utvecklingen inte kommit lika långt och i platser som Indien har kvinnors rätt varit ett hett ämne i många år. Med jämna mellanrum blossar diskussionen upp. Under 2010-talet har diskussionen varit mer högljudd, speciellt efter en rad av uppmärksammade våldtäktsfall som gjorde att landet fick hela världens ögon på sig. Särskilt uppmärksammat blev den makabra gruppvåldtäkten i Delhi i 2012, en händelse som fick ytterligare intresse efter att den BBC-producerade dokumentären “”India’s daughter”” släpptes i 2015.

demonstration för kvinnor

demonstration för kvinnor

Dokumentären India’s daughter

Indien upplever en otrolig tillväxt när det kommer till ekonomin, men trots att fler kvinnor utbildar sig och får större frihet så finns det en lång väg att vandra för Indiens kvinnor. Dokumentärfilmen India’s daughter väckte stora diskussioner när den kom ut och blev till och med hindrad att visas upp i Indien. Det hindrade dock inte folk från att se den på platser som Youtube eller ladda ned dokumentären på exempelvis Piratebay. Internet har blivit ett starkt verktyg i kampen för kvinnors rättigheter. Ekonomisk frihet och digitala arbetsplatser gör att kvinnor slipper lämna hemmet för att tjäna sin inkomst. Det är dock en temporär lösning och inte hållbart långsiktig. Efter dokumentären visades internationellt och blev populär på Youtube och fildelningssidor lämnades formella klagomål in från flera delar av Indien. Youtube-klippet blev nedtaget och många högt stående politiker kritiserade filmen öppet.

Framsteg under 2010-talet

Efter att gruppvåldtäkten fick internationell uppmärksamhet förändrades även lagen i Indien. Bland annat sattes det upp ett nytt system som gjorde att våldtäkter snabbare skulle kunna behandlas och brottslingar åtalas. Det finns dock många brister i Indiens rättssystem, där ett av problemen är att det endast finns 14 domare per en miljon invånare. De uppmärksammade fallen har dock skapat en nödvändig diskussion i hela landet och ämnet fortsätter att röra upp känslor i ett land vars kvinnosyn varit kritiserat i många år. Trots att landet har blivit uppmärksammat för bland annat våldtäkter så har Indien ett av de lägsta antalet våldtäkter per invånare, mycket lägre än här i Sverige och andra nordiska länder. Det kan bero på att många fall inte rapporteras men detsamma kan tyvärr sägas om liknande incidenter i Skandinavien. Många kvinnor som reser till Indien blir uppmanade till att vara extra försiktiga och undvika att resa ensamma.