Sarin

Sarin är kanske det klädesplagg som förknippas med Indien allra mest. Det bärs traditionellt av kvinnor i Indien, men inte bara där – sarin finns också som traditionell kvinnlig klädedräkt i Bangladesh, Nepal, Pakistan, Thailand, Burma, Sri Lanka och Indonesien. Ordet sari kommer från sanskrit och betyder ’tygremsa’. Det är allmänt accepterat att sariliknande plagg har burits av kvinnor i […]

meeta