Bollywood

Bollywood är det samlade namnet för filmindustrin i Bombay, i Indien. En vanlig missuppfattning är att Bollywood är en term för att benämna all film som produceras i Indien, medan den i verkligheten alltså endast syftar på den film som produceras i Bombay, ofta på språket hindi. I andra delar av Indien produceras istället filmer på de lokala språken, till […]

meeta